Öppet Stor/infomöte Reclaim Pride


Det här är det sista öppna stormötet med Reclaim Pride. Alla som är intresserade av att engagera sig är välkomna, samt alla som redan är engagerade.

När: 23 juli 2018 16:00 - 23 juli 2018 18:00

Var: Fängelset Kålltorpsgatan 2, / Göteborg

Arrangör: Reclaim Pride GBG