Vänstercafé: BostadsQuiz


Det planerade panelsamtalet utgår och istället bjuder vänsterpartiets bostadsutskott på bostdsquiz. Quizet har 12 frågor om Malmövänsterns bostadspolitik Vad kan du om bostadspolitik? Känner du till Vänsterpartiets förslag och andras tillkortakommanden? Via en BostadsQuz lär vi oss mer och blir utgångspunkter för samtal och diskussioner. 12 frågor – svåra och enkla, Malmöitiska och internationella

När: 18 juli 2018 18:00 - 18 juli 2018 20:30

Var: / Malmö

Arrangör: Vänsterpartiet Malmö