Pride på museet: Introvisning


Pride på museet – varierande sexualiteter och kön i djurvärlden.

Kom och lär er mer om naturens mångfald och vad det finns för normer inom biologin. Följ med på en introduktionsvisning till utställningen som breder ut sig i hela museet.

Pride at the museum – varying sexualities and gender in the animal world.

Visit us and learn more about the diversity of nature and the existing norms in biology. Join us for an introductory tour of the exhibition, that spans over the whole museum.

The introduction tour will be in both Swedish and English.

När: 14 juli 2018 14:00 - 14 juli 2018 14:45

Var: Göteborgs Naturhistoriska Museum Museivägen 10 / Göteborg

Arrangör: Göteborgs Naturhistoriska Museum