STADSSITTNING: SKARPRÄTTARE, BÖDLAR OCH RACKARE


Fundera över brott, straff och barnarbete i vår stad på 1600-talet. Hur gick det med unga Anna Tolsdotter, när hon försvarade sin egendom?

När: 13 juli 2018 11:00 - 31 augusti 2018 11:40

Var: Norra Hamngatan 12 / Göteborg

Arrangör: Göteborgs Stadsmuseum