Pridetåg och pridekonsert


Uppsamling i stadsparken kl. 12:00, för att sen följas av avmarsch kl. 13:00. Pridetåget går genom gågatorna i centrum för att sedan ledas in till konsthallens bakgård där en mindre pridekonsert kommer att genomföras. Följande kommer att uppträda; Harald Sörensen och Farligt avfall, Franchise Alice, Ridanzius, och Reptile Brain, och även en kortfilm kommer att visas. Detta görs i samarbete med Studiefrämjandet.

När: 13 juli 2018 12:00 - 13 juli 2018 17:00

Var: Arvika Konsthall Storgatan 22 / Arvika

Arrangör: Arvika Konsthall