Vi har valt dikten


En kurs i att skriva poesi. Kursens mål är att du ska hitta din egen röst i text och alla kursdeltagare erbjuds möjligheten att visa upp sina texter på Angereds Bokmässa (den 22:a september). Du skriver på det språk du känner dig mest bekväm med och inga förkunskaper krävs. Vi skriver, läser och umgås tillsammans i Kulturföreningen Salvador Allendes lokaler på Bredfjällsgatan 28 i Hammarkullen.

Verksamheten utgår från att språket har makt och arrangörerna vill genom kursen att deltagarna genom skrivande ska upptäcka sig själva som politiska subjekt och aktörer i samhället. Alla kommer vara välkomna att delta i skrivarkursen; vi kommer genomföra skrivövningar, läsa internationell poesi och lär ut textanalys.

När: 10 juli 2018 17:00 - 31 juli 2018 20:00

Var: Bredfjällsgatan 28 / Angered

Arrangör: Asociación Cultural Salvador Allende, Gotemburgo och I rörelse