Öka takten sista kvarten - Sverige i FN:s säkerhetsråd


Ett halvår återstår av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd, och det dröjer antagligen 20 år innan Sverige återigen sitter i rådet. Vad har varit de svenska framgångarna? Vad kommer Sverige satsa på under det sista halvåret? Och hur kommer FN-engagemanget se ut efter säkerhetsrådsmedlemskapet?

Detta är frågor som ska diskuteras med FN-ambassadör Olof Skoog. Seminariet kommer även ha ett särskilt fokus på ungas deltagande och lyfta hur Sverige under medlemskapet arbetar med säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Under seminariet kommer unga personer få ge sina synpunkter på Sveriges arbete i säkerhetsrådet och vad som bör prioriteras under sista halvåret. Är du ung och intresserad av FN-frågor? Vill du ge dina tankar på Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet, eller kanske själv ställa frågor?

Paneldeltagare: Olof Skoog, Sveriges ständige representant till Förenta Nationerna i New York, Utrikesdepartementet, via videolänk. Moderator Petra Hallebrant, generalsekreterare, Svenska FN-förbundet.

När: 4 juli 2018 16:00 - 4 juli 2018 16:45

Var: Donnersgatan 6 / Visby

Arrangör: Svenska FN-förbundet