Release -"Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer"


Frukostseminarium – Release av metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”

Hur påverkar heteronormativitet och rasifiering* tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur kan vi utforma organisationer och skapa förtroende i enskilda möten så att stödet vid våld blir mer jämlikt? Det är några av de frågor metodstödet försöker svara på.

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som tillhör en grupp som har ett svagt samhälleligt skydd riskerar att få sämre stöd, eller aldrig upptäckas som utsatta för våld, trots flera kontakter med samhällsinstanser. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.

Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld i nära relationer. Målgruppen är verksamma i ideell sektor, kommun och landsting.

8:00-8:30 Frukostmingel – vi bjuder på macka och kaffe/te

8:30-9:15 Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer – samtal mellan Frida Darj, Länsstyrelsen Skåne och Emilia Åkesson, Amphi Produktion

9:15-9:30 Hur kan vi arbeta vidare hos oss? Gemensamma reflektioner.

Målgrupp: Frukostseminariet vänder sig framförallt till dig som arbetar med våld i nära relationer och vill stärka jämlik tillgång till stöd och skydd, men alla intresserade är välkomna!

Gratis, men obligatorisk anmäkan

Om de medverkande: Emilia Åkesson arbetar som utbildare, projektledare och skribent på Amphi Produktion. Emilia är lärare i grunden med en master i intersektionell genusvetenskap. Hon har varit aktiv inom kvinno- och tjejjoursrörelsen och tidigare arbetat med utbildning vid Nationellt centrum för kvinnofrid.

Frida Darj är projektledare vid Länsstyrelsen Skåne. Frida är genus- och statsvetare, och har tidigare arbetat på Region Skåne och RFSL Ungdom med att producera kunskap och metodstöd om våld i nära relationer.

Om Länsstyrelsen och metodstödet: Länsstyrelserna arbetar på uppdrag av regeringen för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska få regionalt genomslag. För att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer har regeringen gett Länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen i uppdrag att ge nationellt och regionalt kompetensstöd. Metodstödet är framtaget inom ramen för detta regeringsuppdrag, med stöd av medel från Socialstyrelsen.

*Rasifiering är den sociala konstruktion som leder till att exempelvis namn, hårfärg, hudfärg tillskrivs vissa egenskaper och grupptillhörighet

När: 19 juni 2018 08:00 - 19 juni 2018 09:30

Var: Amphi Produktion Långholmsgatan 21 / Stockholm

Arrangör: Amphi Produktion