Vernissage: Utställning öppnar med Lenke Rothmans konst


Den 14 juni kl. 17.00 är det vernissage för konstutställningen Lenke Rothman – Att hopfoga den sönderfallande världen. Lenke Rothman överlevde tre koncentrationsläger och anlände 1945 till Sverige 16 år gammal.

Under sin konvalescensperiod i Sverige påbörjade Lenke Rothman sitt konstnärskap genom skisser och måleri, trots upprepade vistelser på sjukhus då hon behandlades för svår tuberkulos. Centralt är hennes arbete med att foga ihop och sy samman fragment av minnen, symboler och objekt.

Lenke Rothman - "Att hopfoga den sönderfallande världen” är ett utställningsprojekt i två fristående delar, båda producerade av Sörmlands museum. Den första delen behandlar trauma, minnesbearbetning och konsten som läkande process och visas på Forum för levande historia i Stockholm mellan den 14 juni och den 1 september 2018. Den andra delen lyfter samtid, framåtblickande och konsten som visionärt verktyg och öppnas vid invigningen av Sörmlands museums nya hus i Nyköping i november 2018. Där presenteras också två samtida konstnärer i dialog med Lenke Rothmans konstnärskap.

Program för kvällen: Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors inleder vernissagen. Under kvällen berättar även Elias Arnér, son till Lenke Rothman, om hennes konstnärskap och curatorerna Olivia Berkowicz och Joanna Nordin, Sörmlands museum, berättar om utställningen.

Musik och stycken ur Lenke Rothmans poesi framförs av Nils Harning och Alexandra Lindholm.

När: 14 juni 2018 17:00 - 14 juni 2018 18:30

Var: Forum för levande historia Stora Nygatan 10 / Stockholm

Arrangör: Forum för levande historia