Politikersamtal om våld mot kvinnor


Våld mot kvinnor och flickor världen över är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. UN Women och Terrafem Göteborg arbetar aktivt för att stoppa våld mot kvinnor och stödjer kvinnor som varit utsatta för olika former av våld.

De partier som finns representerade i Riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige bjuds in till panelsamtal.

Hur anser politikerna att våldet ska stoppas? Hur ska "tvåårsfällan" bemötas?

Medverkande politiker*: (V) Representant (S) Mariya Voyvodova (MP) Representant (L) Kristina Bergman Alme (M) Sarah Ullmark (FI) Stina Svensson

Modereras av representant från UN Women NK Sverige - Göteborg

När: 14 juni 2018 17:00 - 14 juni 2018 18:30

Var: Stadsbiblioteket Göteborg / Götaplatsen 3 / Göteborg

Arrangör: Terrafem och UN Women Göteborg