MR-försvarare med livet som insats


Att försvara sina rättigheter kopplat till utvinning av naturresurser är farligt – ofta förenat med livsfara. Förra året mördades mer än 300 människorättsförsvarare i 27 olika länder. En majoritet av dessa försvarade rättigheter kopplat till mark, miljö eller ursprungsfolk. Särskilt farliga sektorer är gruvdrift, utvinning av olja eller gas, agribusiness och storskaliga dammbyggen.

Forum Syd lanserar rapporten "Defending their rights, risking their lives" som analyserar kopplingarna mellan företag verksamma inom utvinning av naturresurser och hot mot MR-försvarare och det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället.

• Varför är det så farligt för människorättsförsvarare, lokal- och ursprungsbefolkningar att försvara sina rättigheter kopplat till utvinning av naturresurser?

• Hur kan svenska företag ta sitt ansvar och säkerställa att de inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och våld mot MR-försvarare? Vilket ansvar har staten?

• Vad kan vi göra för att vända den eskalerande trenden med hot och våld mot MR- och miljöförsvarare?

Medverkande: Annika Ben-David, Swedish Ambassador for Human Rights Claudia Arenas, F d regional manager i Latinamerika, Forum Syd Thomas Trier Hansen, Jurist och MR-expert, Enact Sustainable Strategies Ana Zbona, Civic Freedoms & Human Rights Defenders project at Business & Human Rights Resource Centre, UK Näringslivets Internationella Råd (tbc)

Moderator: Erik Halkjaer, journalist.

När: 14 juni 2018 12:00 - 14 juni 2018 13:30

Var: Kungliga Myntkabinettet / Stockholm

Arrangör: Forum Syd