När Stockholm slutade besiktiga kvinnor


För 100 år sedan stängde prostitutionsbyrån, som sedan 1856 hade ålagt 7000 kvinnor besiktning. Varför upphörde den lagliga prostitutionen 1918? Möt männen som drev reglementeringen, kvinnorna som bekämpade den och ”samhällets olycksbarn” som kontrollerades. Rebecka Lennartsson, Stockholmia forskning och förlag.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier– ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.

När: 30 maj 2018 13:00 - 30 maj 2018 13:45

Var: Stadsarkivet Kungsklippan 6 / Stockholm

Arrangör: Stadsarkivet