Lesbian Breakfast Gothenburg - Theme Mental Illness


tt interaktivt samtal om psykisk ohälsa tillsammans med Mia Kostovska, som arbetar på Mind, och Rachael Mwikali Mueni, som är en människorättsaktivist från Kenya.

Mia arbetar på Mind, en ideell förening som syftar till att minska förekomsten av suicid samt att sprida kunskap om psykisk ohälsa. Mind driver bland annat Sveriges enda självmordslinje dit personer som mår psykiskt dåligt och som bär på självsmordstankar kan höra av sig för att få ett medmänskligt samtal.

Mia har egna erfarenheter av psykisk ohälsa i form av ångest, depression och tvångssyndrom. Hon är också diagnoticerad med personlighetssyndrom utan närmare specifikation. Hon har alltid varit öppen med sitt mående och aldrig låtit stigmat tysta henne. Sedan 3 år tillbaka skriver hon på en bok om sina egna upplevelser med psykisk ohälsa.

Rachael arbetar för kvinnors rättigheter i Kenya. Hon kommer att prata om psykisk ohälsa utifrån hennes egna erfarenheter av att leva och arbeta i Mathare och det faktumet att det är ett utbrett, globalt problem. Hon vill bidra till att förändra attityder och minska stigmat kring psykisk ohälsa genom att dela hennes egna erfarenheter, berättelser och sanningar.

Rachael är en feminist och gräsrotsaktivist från Kenya, som arbetar för kvinnors rättigheter. Hon är född och uppvuxen i Mathare, ett slumområde i huvudstaden Nairobi, där situationen för unga kvinnor är mycket tuff. Mathare har höga nivåer av arbetslöshet, droger och våld mot kvinnor. Hon är en av personerna bakom nätverket Coalition for Grassroots Human Rights Defenders, som har tagit strid i en rad frågor som rör social rättvisa. Hon fick priset De fattigas lobbyist 2016, som delades ut av We Effect (en svensk biståndsorganisation), för sin kamp för mänskliga rättigheter.

När: 26 maj 2018 09:00 - 26 maj 2018 11:30

Var: Frilagret Heurlins plats 1A / Göteborg

Arrangör: Lesbisk Frukost Göteborg