Rengör filtret - Feministisk filmfestival


Deltagarna på Kvinnofolkhögskolans kurs Feministiskt Fokus: Filmaktivism bjuder in till en aktivistisk och feministisk filmfestival med utställning och performance.

Festivalen är gratis och alla är välkomna.

Plats: Litteraturhuset 25 maj 2018, kl 19:00 - 22:00

Tillgänglig för rullstol men det finns tyvärr ingen syntolk eller teckentolk på plats. Tyvärr finns heller ej hörslinga. De flesta filmer är på svenska utan text.


Feministisk Fokus: Filmaktivism är en 1-årig utbildning på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg där en får utveckla sitt politiska språk genom ett flertal konstnärliga strategier. Undersökande och gestaltning av det privata och det politiska och en lär sig gestalta teori och filosofi genom konstnärlig praktik. Hur kvinnor och transpersoner har verkat – och verkar – för att förändra maktstrukturer. Kursen ger inblick i olika teoribildningar, såväl akademiska som rörelsebaserade och undersöker begrepp som exempelvis solidaritet, sexualitet, vithetsnorm, postkolonialism, klass, crip- och queerteori.

När: 25 maj 2018 19:00 - 25 maj 2018 22:00

Var: Göteborgs Litteraturhus Lagerhuset, Heurlins plats 1 / Göteborg

Arrangör: Kvinnofolkhögskolan Göteborg