Lucha con corazón-Feminism och miljökamp i Peru


Färnebo folkhögskolas utställning ”Lucha con corazón” som görs av kursen ”Feminism och miljörättvisa” som har varit i Peru i tio veckor.

Syftet med utställningen är att väcka tankar och medvetenhet om ojämlikhet och miljöförstöring samt låta kampen för feminism och miljörättvisa i Peru inspirera oss.

När: 25 maj 2018 17:00 - 25 maj 2018 21:00

Var: Solidaritetshuset i Stockholm Tegelviksgatan 40 / Stockholm

Arrangör: Färnebo Folkhögskola