Pressen utmanades – då som nu!


För drygt hundra år sedan testade de så kallade boulevardtidningarna gränser och pucklade på varandra. Kvinnliga skribenter ville förändra kvinnobilden i tidningarna. Stockholms borgmästare dömde ut partipressen.

I Svensk Presshistorisk Förenings årsbok för 2018 finns texter som berättar om mediesituationen runt sekelskiftet 1900. Möt tre av de medverkande medieforskarna!

Erik Edoff, institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet, skildrar hur boulevardredaktörerna förhandlade fram sin roll mellan polemik och PR.

Karin Milles, institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola, analyserar hur den kvinnliga rösträttspressen medvetet tecknade en positiv kvinnobild som motvikt till den gängse.

Torbjörn von Krogh, medieforskare och redaktör för Presshistorisk årsbok, berättar hur juristen och riksdagsledamoten Carl Lindhagen gick till storms mot partipressens snedvridna och ”förvildande” referat.

Efter presentationerna följer ett panel- och publiksamtal om vilken relevans dåtidens diskussion kan ha i dag.

Programmet är ett samarbete med Svensk Presshistorisk Förening.

När: 23 maj 2018 18:00 - 23 maj 2018 20:00

Var: Historiska museet Narvavägen 13-17 / Stockholm

Arrangör: Historiska Museet