Planera in 22 maj 2018 – en dag för biologisk mångfald


Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag – då uppmärksammas vikten av artrik natur på olika sätt runt om i världen. I Sverige arrangerades 2017 över 70 aktiviteter från Luleå i norr till Kävlinge i söder. Nu har arbetet inför 2018 inletts. Här är en uppmaning om att engagera sig inför vårens högtidsdag.

"I år arbetade vi (Rebecka Le Moine och jag) ideellt med att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag 22 maj. Sveriges största miljöorganisationer, myndigheter, miljöföretag och ideella föreningar arrangerade fler än 70 aktiviteter runt om i landet med fokus på biologisk mångfald. Det skrevs också över 100 artiklar i media.

I oktober utsåg Världsnaturfonden dessutom Rebecka Le Moine till Årets miljöhjälte med motiveringen att hon ”lyckas med konststycket att göra biologisk mångfald intressant för alla. Hon såg till att FN:s årliga internationella dag för biologisk mångfald den 22 maj i år blev en stor manifestation i hela Sverige”.

Efter att ha sett ett så stort engagemang från så många människor 2017 vill vi försöka göra dagen ännu mer uppmärksammad 2018. Det skulle därför vara väldigt kul om du som läser detta skulle vilja skapa någon aktivitet i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj. Antingen på eget initiativ eller genom att tipsa naturföreningar, företag, lärosäten eller någon annan som vill engagera sig.

Vad ni gör är helt upp till er, men här är en rad förslag:

• Gör utflykter till naturområden med era medlemmar/följare.

• Ta med skolklasser ut i närnaturen för att visa på den biologiska mångfalden.

• Anordna bioblitz i områden som behöver kartläggas.

• Arrangera Artbingo i ett naturområde.

• Gör en tipspromenad med fokus på arter och biologisk mångfald.

• Håll utbildning i hur man skiljer olika arter åt.

• Försök få med era lokala politiker att delta i en naturvandring.

• Gör en utställning på temat, där både bilder och exemplar kan blandas, med mikroskop och luppar om det behövs.

• Håll en fredlig manifestation i mångfaldens tecken.

• Lär allmänheten hur de kan bidra till biologisk mångfald i sina trädgårdar.

• Bjud in till föreläsning eller workshop i ämnet, eller varför inte ett panelsamtal."

När: 22 maj 2018 06:00 - 22 maj 2018 23:59

Var: / Hela landet

Arrangör: Rebecka Le Moine och Erik Hansson