Minnet: La Memoria // Tellus


FeminismoComunitario är en internationell kamp och en folkrörelse född ur minnet av den latinamerikanska kvinnokampen mot patriarkatets, kapitalismens och kolonialismens välde över människa och natur. Utifrån den Bolivianska aymarakvinnan Julieta Paredes, grundaren till rörelse FeminismoComunitario, tankar och texter vävs nya broar mellan människor och en motkraft skapas till förtryckets alla former i världen.

I Santiago, Chile organiserar sig kvinnorörelsen dagligen i sina lokalområden. Vi har haft kontakt och besökt FeminismoComunitario Tejido Chile i området Lo Hermida/Peñalolen. Detta är ett territorium som på 70-talet uppstod efter en markokupation av tusentals fattiga chilenska migranter som efter den koloniala plundringen blev marklösa. Kvinnorörelsen organiserar ett matkooperativ som bland annat säljer billig och nyttig mat på marknaden dit folk kommer för att samlas, praktiserar och diskuterar politik. Kooperativet har som mål att skapa en icke kapitalistiskt ekonomi som gynnar och står för La Comunidad, d.v.s. gemenskapen. Genom kooperativet som politiskt verktyg samt kreativiteten och aktionen kallar kvinnorna inom FeminismoComunitario sin gemenskap och territorium att ta tillbaka sitt folkkampsminne som den koloniala nyliberalismen försöker sudda ut samt avpolitiserar folkets handlande och existens.

Efter mötet i Chile uppstod en vilja av att göra någonting tillsammans, de pueblo a pueblo, där vi på ett ömsesidig sätt delar våra erfarenheter av politiska gemenskaper, hopp och styrka som ett sätt att motivera, artikulera och ge näring till våra kamper i de olika territoriumen.

Fritt inträde // Alkoholfritt // Nyttigt mat (ej animaliskt)

När: 19 maj 2018 18:00 - 19 maj 2018 22:00

Var: Biocafé Tellus Vattenledningsvägen 46 / Stockholm

Arrangör: FeminismoComunitario de Abya Yala och Kulturföreningen Tellus