Förortsforum för rättvisa


Preliminärt program och tidsschema:

"Förortsforum för rättvisa - bygg om Sverige" organiseras för att diskutera vägar att bryta dagens alltmer segregerade klassamhälle och bygga om landet jämlikt, jämställt och hållbart. Samling på Husby torg kl 12, med program från kl 13 i Folkets Husby, som även inkluderar musik, poesi och eventuellt utställningar.

Kl 12 Samling på Husby torg med Rrrriot Samba. Kl 13 Parallella gruppdiskussioner om kampen för bostäder vi har råd med, likvärdig skola och vård, trygghet från våld och grön klimatomställning. Kl 15 Paneldebatt mellan aktivister och politiker. Kl 16.15 Lärarbandet Magistern. Kl 16.30 Stormöte och diskussioner om en deklaration för en radikalt annan, jämlik, jämställd och hållbar samhällsutveckling och strategier för att bryta med dagens alltmer segregerade samhällsutveckling. Kl 18 Middag och kultur, som inleds av unge poeten Ali Shohani.

Initiativtagare är Norra Järva Stadsdelsråd, Rött Forum, Rinkeby framtidskommitté, Gulliga folkrörelsen (eko-odlare) med flera, i samarbete med ABF.

Med deltagare från bland andra: Ung i Sverige, Förorten mot våld (Muhamed Issa och Ilyas Hassan mfl), Elevintresse före vinstintresse (lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom mfl) och En annan vård är möjlig, Unga vuxna och Föräldrarådet i Rinkeby (Aweiz Abdulqadir), Hyresgästföreningen och bostadsforskare (Region Stockholm och Kristofer Lundberg, nyvald ordf. i HGF Region Västra Sverige, Mohamed Hagi Farah LH Rinkeby, bostads-och urbanforskaren Dominika Pol) mfl, Socialistiska feminister (Elin Gauffin mfl), Arne Müller, grävande journalist och författare till Stockholm, städerna och resten.

Artister hittills: Rrrriot Samba, Ali Shohani, Lärarbandet Magistern, The Fackpamps. Politiker i paneldebatten hittills: Anders Österberg och Galina Monsalves (S), Nooshi Dadgostar (V), Sissela Blanco Nordling (Fi) och Sinan Tayeb (M). MP har också lovat delta.

När: 19 maj 2018 12:00 - 19 maj 2018 22:00

Var: Folkets Husby / Husby, Stockholm

Arrangör: Förortsrådet 164 - Norra Järva Stadsdelsråd