Black Atlantis: Performance med Ayesha Hameed & Tom Hirst


Performance av Ayesha Hameed i samarbete med Tom Hirst 18 maj, kl 18:00 på Konsthall C

Ayesha Hameeds ljudessä Black Atlantis – som är ett av verken i den pågående utställningen Precarious terrains and entangled situations – tar avstamp i en historisk situation där vita slavhandlare kastade svarta slavar överbord för att drunkna. De hade kommit på att de på detta sätt skulle få ett försäkringsbelopp som var större än vad de kunnat tjäna på att sälja slavarna på andra sidan Atlanten. Händelsen kopplas till myten om den underjordiska staden Atlantis, och tar oss på en resa där historiska bilder ställs mot samtida migrationer över haven, via afro-futurism, science fiction och pumpande klubbmusik.

Hameeds och Hirsts performance undersöker två narrativ – afro-futurism och antropocen – och utgår från den elektroniska musikduon Drexciya och deras skapande av ett fiktivt undervattensland – Drexciya – och staden Black Atlantis. I denna värld har barnen till förslavade människor utvecklat sätt att leva på havets botten. Ett tredje narrativ som berörs handlar om vad folket Drexciyans kan konsumera under havet, vilka saker som konsumerar varandra och hur gränserna luckras upp mellan "vad" och "vem" som konsumeras.

Snacks och dryck kommer finnas till självkostnadspris.

Ayesha Hameed är en konstnär som utforskar samtida gränser och migrationer, Critical Race Theory (CRT), filosofen Walter Benjamin, samt de visuella kulturerna kring Black Atlantis. Hennes senaste presentationer och performances har visats på the Institute of Contemporary Art i London, The Showroom, The Oxford Programme for the Future of Cities, Haus der Kulturen der Welt och the Edinburgh College of Art. Hon har medverkat i ett stort antal publikationer, däribland Forensis: The Architecture of Public Truth, och varit medredaktör till bl.a. Futures and Fictions (tillsammans med Simon O’Sullivan och Henriette Gunkel).

När: 18 maj 2018 18:00 - 18 maj 2018 21:00

Var: Konsthall C Cigarrvägen 14-16 / Stockholm

Arrangör: Konsthall C