Händelsehorisonten: Balsam Karam i samtal med Elise Karlsson


Händelsehorisonten är Balsam Karams första roman, en "djupt existentiell och gripande - men också högst politisk - roman om centrum, förtryck, exil, solidaritet, trauma och förlust."

Den handlar om Milde, en ung kvinna från Utkanterna, en plats bakom bergen, där mödrar och döttrar lever utanför samhället. Dit har de deporterats, där lever de utan rättigheter och under svåra omständigheter. Men Milde är upprorisk. Hon är sjutton år när hon - tillsammans med två vänner - kastar molotovcocktails mot stadsbyggnadskontoret i staden, det sägs att hon är hjärnan bakom upproret. Hon grips, hålls fången, torteras och får ett slutgiltigt val: invänta avrättning i staden eller skickas ut i rymden, in i ett svart hål, in i Massan, inom ramen för ett forskningsprojekt. Milde väljer rymden - och evigheten.

Till Anti kommer Balsam Karam kvällen den 17 maj för att samtala om boken, som tillkommit under en lång periods skrivande - de första fragmenten skrevs för tolv år sen - tillsammans med sin redaktör, författaren och kritikern Elise Karlsson.

När: 17 maj 2018 19:00 - 17 maj 2018 21:00

Var: Östervärns Antikvariat & Bokhandel - Anti Höstgatan 37 / Malmö

Arrangör: Östervärns Antikvariat & Bokhandel - Anti