TOVA FRANSSON OCH LIV STRAND – MELLANRUMMETS MEKANISMER


Boktrycket förenar konstnärerna Tova Fransson och Liv Strands konstpraktiker. De använder tekniken på skilda sätt, samtidigt som de båda bryter mot boktryckets traditionella regler. Boktryckarkonsten har haft en oerhörd betydelse för människans sätt att uppfatta sig själv och världen. Tryckpressen var en värdefull uppfinning på mitten av 1400-talet för kunskapsspridning, propaganda och maktutövning.

Konsten att trycka böcker var känd i Kina 1000 år före den kom till Europa. Johann Gutenberg förädlade tekniken genom att förse tryckpressen med löstagbara bokstäver (bokstavstyper gjutna i metall) vilket möjliggjorde att man kunde trycka böcker i stora mängder. I dag upplever boktrycket en renässans och fler och fler konstnärer upptäcker konstformen och nya verkstäder öppnar upp runt om i världen.

När: 11 maj 2018 09:00 - 12 augusti 2018 21:00

Var: Kringlans Konstfönster Köpmangatan 1, Södertälje / Södertälje

Arrangör: Telge Fastigheter och Grafikens Hus