Gemenskap, kamp, fotboll och annat sportande


SAMTAL MELLAN HELENA TOLVHED, FRIDA HÅLLANDER & ÅSA NORMAN på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Samtalet utgår från utställningen >>Sy-fabrikssystrar! Öxabäck IF – utan er ingen morgondag<< och Helena Tolvheds bok >>På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990<< (2015).

Helena Tolvhed undersöker i boken På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990 det historiska spänningsförhållandet mellan å ena sidan idrott som en mansdominerad och maskuliniserad arena, och å andra sidan kvinnokroppar och femininitet. Genom studier av kvinnors friidrott på 1920- och 1930-talen, av den tidiga feministiska föreningen Svenska Kvinnors Centralförbund för Fysisk Kultur, av 1960-talets rallydrottning Ewy Rosqvist och av handbollsspelare som kämpat för jämlika villkor framträder idrotten som en historisk arena för underordning och marginalisering, men också för gemenskap och frigörelse. I boken diskuteras hur genus har skapats, utmanats och omförhandlats på idrottens ”damsida”, utifrån studier av arkivdokument, pressmaterial och muntlig historia.

UTSTÄLLNINGEN >>Sy-fabrikssystrar! Öxabäck IF – utan er ingen morgondag<< hänger för närvarande hos oss på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

När: 28 april 2018 13:00 - 28 april 2018 15:00

Var: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Elektronvägen 2 / Huddinge

Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek