Bättre Världskoll - en fördjupningsdag för lärare


Att ha koll på läget i världen handlar inte om att kunna rabbla statistik. Det handlar om att förstå hur utvecklingen har sett ut över tid och varför, vilket nuläget är och vad ska uppnås härnäst.

En fördjupningsdag för lärare med tillsammans med Svenska FN-förbundet! Denna dag kommer handla om allt från inspiration till konkreta verktyg på hur du och dina elever kan ta er an frågor som Globala målen för hållbar utveckling, globalt utvecklingssamarbete och hållbar utveckling från lokalt till globalt.

Program: Registreringen öppnar kl 10. Programmet uppdateras löpande under våren.

Kostnad: Fördjupningsdagen är gratis. Det bjuds på kaffe och smörgås under registreringen samt fika på eftermiddagen (allt är vegetariskt, meddela eventuella allergier i förväg). Deltagare står själva för lunch.

Fördjupningsdagen passar bra för dem som är lärare på högstadiet och gymnasiet.

När: 26 april 2018 10:00 - 26 april 2018 16:00

Var: Hornsgatan 15 Saturnus Konferens Slussen, Sal: Bellman / Stockholm

Arrangör: Svenska FN-förbundet