Vad krävs för att stärka förlossningsvården i Norrbotten?


Sveriges Kvinnolobby och Norrbottens läns barnmorskeförening bjuder in till lunchseminarium om hur de säkrar födande kvinnors trygghet och barnmorskors arbetsmiljö. Dessutom visas bilder från konstutställningen #VägenÄrIngetBB.

När: 24 april 2018 12:00 - 24 april 2018 13:00

Var: Lillan Luleå Skeppsbrogatan 16 / Luleå

Arrangör: Sveriges Kvinnolobby