Samiska kvinnor under Vikingatiden


Föredrag med Docent Inger Zachrisson: Ynglingasagan i Snorre Sturlassons Heimskringla, nedskriven på 1200-talet, handlar om kungarna av Ynglingaätten. Där omtalas hur tre mytiska kungar, alla med hemvist i det forntida Uppsala, får söner med samiska kvinnor.

När: 21 april 2018 14:00 - 21 april 2018 15:30

Var: Roslagsskolan Norrtälje Bältartorpsgatan 7 / Norrtälje

Arrangör: Eva-Gun Valström