CRIP_sessions #4: Konstnärligt arbete och praktiker


CRIP_sessions #4: Konstnärligt arbete och praktiker inom dans och koreografi från 1960-talet till idag c.off / ccap studio, Tekniska högskolan Med Josefine Wikström

I en känd passage av Das Kapital (1885), skrev Karl Marx att John Milton skapade Paradise Lost (1667) på liknande sätt som en silkesmask skapar sitt eget silke: ”som ett uttryck av hans egen natur”. I motsats till en författare som endast skriver för att sälja böcker, är Milton en icke-produktiv arbetare, enligt Marx. Marx menar vidare att det inte är Miltons skrivande per se som är oproduktivt, utan snarare kring hur arbetet sker. Hur kan vi förstå Marx tankar om konstnärligt arbete och dess relation till produktivt eller kapitalistiskt arbete? Och varför kan det hjälpa oss att förstå konst och arbete idag?

Denna passage är utgångspunkten för detta CRIP_session tillfälle, där relationen mellan konst och arbete undersöks med ett specifikt fokus på dans och koreografiska praktiker från 1960-talet fram till idag. Några av de frågor som ställs är: Vad är konstnärligt arbete? Är konstnärligt arbete ett icke-alienerat arbete? På vilket sätt skiljer det sig från kapitalistiskt, eller som Marx kallar det, produktivt arbete? Hur kan vi, som konstnärer eller betraktare av konst, se och förstå denna skillnad? Och vad är specifikt för konstnärligt arbete inom dans och koreografiska praktiker? Blir förkroppsligade konstnärliga praktiker så som dans ett konstnärligt arbete per automatik?

Sessionen leds av Josefine Wikström, som är forskare, konstkritiker och pedagog. Hon är lektor i dansteori på DOCH i Stockholm och har gästundervisat på flera andra högskolor och universitet som Goldsmiths University och Södertörns högskola. Hon avslutade nyligen sin avhandling i filosofi vid Centre for Research in Modern European Philosophy i London.

Fri entré, med begränsat antal platser, anmäl. Språk: svenska

LITTERATUR: * Josefine Wikström "Arbete med eller utan kroppen?" i red. Izabella Borzecka & Elin Grelsson Almestad ”Trådbyggen från utsidan i parallell vändning” 2017, c.off, sid. 17-22.

Litteraturen finns att låna på flertalet bibliotek, både som tryckt exemplar och som tillgängliggjord ljudbok via MTM, köpa genom c.off eller Internetbokhandlar och läsa på plats i LÄSKANT bibliotek på c.off (under uppbyggnad). Läs gärna litteraturen innan!

Från kl 18-24 övergår händelsen till CRIP_sessions: practice exchange, som är en del av Kulturnatt Stockholm.

När: 21 april 2018 13:00 - 21 april 2018 16:00

Var: c.off Körsbärsvägen 9, / Stockholm

Arrangör: c.off