GIVE & GET. Konst till förmån för Hungerprojektet.


Den goda utställningen. En två dagars konstutställning till förmån för Hungerprojektet. Vi ger våra konstverk. Du ger - i och med ditt köp -fattiga kvinnor på landsbygden i Afrika och Asien hjälp till självhjälp. Samtidigt som du ger andra chansen till ett bättre liv får du ett nytt konstverk till ditt hem eller att ge bort som gåva. GIVE&GET.

Fler konstnärer kan tillkomma.

När: 20 april 2018 17:00 - 21 april 2018 16:00

Var: Brunnsgatan 26 / Stockholm

Arrangör: Cecilia Kusoffsky