Föreläsning Karin S. Lindelöf: "tjejlopp" som kulturellt fenomen


Motionslopp för kvinnor, så kallade "tjejlopp", är en vanlig och populär företeelse i dagens Sverige. Hundratusentals kvinnor deltar varje år och loppen marknadsförs ofta med ord som gemenskap, fest och glädje – utan jäkt och stress.

De större loppen inramas av kringarrangemang som shoppingtält, underhållning och sociala aktiviteter – ibland med någon kändis som speaker och stämningsskapare vid starten. Tjejloppen ingår i en allmän motionstrend där framför allt löpning, men även till exempel cykling och skidåkning, har fått ett stort uppsving de senaste åren. De skiljer sig dock från många andra motionslopp genom att värden som hälsa, välbefinnande och njutning lyfts fram extra mycket, medan sådant som prestation och utmaning tonas ned.

Vad säger då tjejloppen om vårt samhälle och vår kultur? Vilka villkor omgärdar tjejloppen och vilka konsekvenser får de i förlängningen – för jämställdheten och genusrelationerna i samhället, för motionsidrotten och för de möjliga sätten att vara kvinna och motionera? Detta ska etnologen och genusforskaren Karin S. Lindelöf från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, berätta om utifrån ett aktuellt forskningsprojekt.

Föreläsningen hålls i Furusalen och är kostnadsfri.

När: 19 april 2018 18:00 - 19 april 2018 19:30

Var: Gävle Konstcentrum Kungsbäcksvägen 3 / Gävle

Arrangör: Gävle Konstcentrum och Studiefrämjandet Gävle