Civilkurage-träning


Under workshoparna används dramaövningar och forumteater som metod. Metoden ger möjlighet att, i ett tryggare sammanhang, öva på att ge ”svar på tal” i olika situationer och på så sätt öva inför eventuellt liknande situationer som kan uppstå i framtiden. Det krävs inga tidigare erfarenheter av drama eller teater för att delta.

Vegansk fika.

När: 19 april 2018 17:00 - 19 april 2018 19:30

Var: Arena: Första Lång Första Långgatan 17 B / Göteborg

Arrangör: Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering