Sverige och judarna – från judedop till nationell minoritet


Föredrag och samtal inom ramen för utställningen 100% kamp – Sveriges historia.

Om svensk-judiskt kulturarv och om relationen mellan staten och den judiska minoriteten genom Sveriges historia. Föreläsning med Elin Hinnemo, FD i historia och researcher på Judiska museet.

Programmet är ett samarbete med Judiska museet.

Med reservation för ändringar. Begränsat antal platser. Evenemanget är kostnadsfritt.

När: 18 april 2018 18:00 - 18 april 2018 20:00

Var: Historiska museet Narvavägen 13-17 / Stockholm

Arrangör: Historiska Museet