Kritikersalongen om Elsa Grave – en djurisk afton


I år skulle "den ständigt svartklädda, alltid cyklande" svenska författaren Elsa Grave (1918-2003) ha fyllt hundra. Detta har bland annat firats med tre urvalsvolymer av hennes poesi, dramatik och prosa, och en nyskriven antologi om författaren. För att ytterligare uppmärksamma denna säregna och samhällsengagerade författare vars verk pekar rätt in i samtiden vill Göteborgs Litteraturhus bjuda in till en ny upplaga av Kritikersalongen där Aase Berg och Anna Hallberg samtalar med Jenny Högström om Elsa Graves dikter.

I dessa har djuren en central roll. Anna Hallberg inleder därför sin recension av de fyra böckerna i DN 16/2-2018 med en kongenial beskrivning av den närmast djuriska entusiasm som alla nya Graveläsare tycks drabbas av: "Den energin, inte sällan kopplad till djur och deras sätt att vara, sprakar i hela Elsa Graves författarskap. Djuriskt, vildsint, roligt och dynamiskt. Men aldrig gulligt och inte domesticerat."

Ett annat bärande tema är moderskapet, med sina motstridiga inslag av våld, ömhet och ömsesidigt beroende. I sin essä om Grave skriver Aase Berg: "Att vara mamma är att närma sig djuren, bort från det uppstyrt mänskliga. Den djupaste moderligheten är kopplad till det djuriska Detet och står på många sätt utanför civilisationens rationalitet, kronologi och skyddsmekanismer. ”Är jag varg eller moder” skriver Grave."

Anna Hallberg är poet och kritiker.

Aase Berg är poet och kritiker. Hennes essä om Elsa Grave är betitlad "Mor morrar – den vilda modern och djuren i Elsa Graves poesi" och ingår i antologin "Fjorton röster om Elsa Grave" (red Kristina Hallind), Ellerströms och Elsa Grave-sällskapet.

Jenny Högström är författare, kritiker och översättare, samt samtalsledare för Kritikersalongen.

Övriga böcker: Elsa Grave, "Dikter" urval och förord: Eva Lilja, "Pjäser", urval och förord: Angelica Ahlefeldt-Laurvig,"Prosa", urval och förord: Kristina Hallind, Norstedts

När: 17 april 2018 18:30 - 17 april 2018 20:00

Var: Göteborgs Litteraturhus Lagerhuset, Heurlins plats 1 / Göteborg

Arrangör: Göteborgs Litteraturhus