Inkludering & mångfald - Rättviseförmedlingen - Radio AF


Radio AF ❤️ Rättviseförmedlingen

Representationen inom Studentlund är långt ifrån perfekt. Under kvällen vill de prata med Lunds studenter och organisationer om vad som händer när vi befinner oss i en homogen grupp och hur en ska arbeta för att motverka detta.

Hur bryter vi skeva representationsmönster? Hur utmanar vi de existerande normerna i studentlivet? Julia Ohlström från Rättviseförmedlingen håller en föreläsning om hur studenter och organisationer tillsammans, i sina verksamheter och på ett personligt plan, kan bidra till en ökad mångfald. En kommer få reda på hur Rättviseförmedlingen jobbar för att bryta skeva representationsmönster, och hur en gör för att motivera organisationer och företag att jobba för en ökad mångfald.

🏰 VAR? CAFÉ ATHEN I AF-BORGEN 💰 HELT GRATIS 💺 BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

När: 28 mars 2018 18:00 - 28 mars 2018 19:30

Var: Café Athen Sandgatan 2 / Lund

Arrangör: Radio AF och Rättviseförmedlingen