Trumma för träd – Women drum for trees


TRUMMA FÖR TRÄD – WOMEN DRUM FOR TREES är en utställning med workshops. Ett möte mellan renskinnstrummor från Purkijaur i Jokkmokk och vildhäst- och hjortskinnstrummor från Dartmoore i södra England.

I utställningen ingår, förutom trummor, bildbroderier, målningar och grafiska blad på temat trummor och träd. Även en nytagen film ska visas, med arbetsnamn En trummas födelse, och till filmen nykomponerad musik. Bildvisningar och foton ingår i utställningen.

I olika workshops, från en till två timmar vardera, erbjuder vi hantverk, trumrytmer, berättelser och sånger utifrån olika teman runt träd.

De fria broderier som skapas i workshops och även en del foton som tas då, kommer att ingå i utställningen. En del workshops är riktade till kvinnor. Vi vill öka känslan av hur viktiga träden är för vår överlevnad, Vi vill inspirera till kreativitet och skapande med enkla jordnära material. Vi vill stärka kraften det ger att brodera, trumma och sjunga tillsammans.

Vi vänder oss till skolgrupper i Jokkmokk, intresserade Jokkmokksbor och besökare i anslutning till Nordenskiöldsloppet.

Carolyn Hillyer och jag har tillverkat trummor och haft workshops i många år. Träd har varit en av drivkrafterna i våra arbeten inom konst och konsthantverk. Cedar Shaw inspireras av Carolyns och mina verk i sitt foto- och filmskapande inför denna utställning. Nina Nordvall Vahlberg skall komponera musiken till filmen och utställningen. Hon har arbetat med trädtema i många av sina tidigare kompositioner. ​

När: 23 mars 2018 14:00 - 23 juni 2018 17:00

Var: / Jokkmokk

Arrangör: Ájtte