Stockholms stad uppmärksammar den internationella dagen mot rasism


Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter uppmärksammar den internationella dagen mot rasism den 21 mars genom att bjuda in till ett öppet samtal på Kulturhuset Stadsteatern. Det handlar om det samiska urfolkets rättigheter som utmanas av krafter som inte vill erkänna mångfalden i samhället.

Samtalet är öppet för allmänheten. Ingen föranmälan krävs men antalet platser är begränsat.

Har konsten blivit samernas främsta vapen och möjlighet att utmana nationalistiska myter? Den senaste tiden har flera samiska konstnärer, filmare och artister gjort uppmärksammade skildringar av samernas historia och kamp för sina rättigheter. Sissela Nordling Blanco, ordförande för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. leder ett offentligt samtal med en panel bestående av:

Nik Märak, ordförande i Sameföreningen i Stockholm Anders Sunna, samisk konstnär och aktivist Britta Marakatt Labba, samisk textilkonstnär Konstnären Britta Marakatt-Labbas väcker just nu internationell uppmärksamhet med sin 24 meter långa broderi om samernas historia och konstnären Anders Sunna provocerar med starka bilder på skelettsamlingar och rasbiologer.

Med utgångspunkt i den samiska kulturen och konsten diskuteras rättigheter och ett samhälle fritt från rasism, kolonialism och rasbiologi. Som motvikt till budskap om att det i Sverige bara finns plats för ett folk, ett språk och en kultur – vill de diskutera kulturens kraft.

När: 21 mars 2018 17:00 - 21 mars 2018 18:00

Var: Foajé 3 på Kulturhuset Stadsteatern / Stockholm

Arrangör: Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter