Return the gaze! - Performative strategies for queer resistance


Julischka Stengele - an artist, body activist and educator comes to Malmö for a performance and artist talk!

Julischkas words:

"I am Julischka Stengele, a transdisciplinary artist, cultural worker and educator. I’m based in Vienna, Austria and work internationally, at any place of interest. I perform, I write, speak, create photographs, videos and installations. I lead workshops, give talks and organise/curate events. The relationship of a body and its environment serves as a base for my work. In particular the fat, classed, gendered and otherwise stigmatised body in its socio-cultural context. Being invested with my own body as content, material, form and/or display is of high significance for everything I do. Although the performative approach is predominant in my work, I’m not bound to a specific medium. I work from an intersectional, queer_feminist perspective, revealing the political dimension of what is said to be personal.

The examination of the gaze, the relationship between looking and being looked at is of central importance in my artistic work. What interests me in particular is the view of socially discriminated bodies, as well as the view of those who are discriminated against, on themselves and the oppressive mechanisms. In my art, as well as in my work as a nude model, I test strategies for returning such gazes. My own body and the social conditions in which it is integrated are both content and means of expression. The stage - whether in the theater, the life drawing hall or on the street - serves me as a venue for self-determined visibility. I counter precast pictures with my own ones, being unapologetically fat, queer and femme."


"Jag är Julischka Stengele, en konstnär med tvärvetenskaplig praktik, kulturarbetare och pedagog. Jag är baserad i Wien, Österrike men arbetar internationellt. Jag uppträder, skriver, talar, skapar fotografier, videor och installationer. Jag håller även i workshops, samtal och organiserar och curaterar olika händelser. Förhållandet mellan kropp och dess miljö utgör en grund för mitt arbete. I synnerhet den feta, klassificerade, könade och stigmatiserade kroppen i sin sociokulturella kontext. Att använda min egen kropp som innehåll, material och form har stor betydelse för det jag gör. Även om det performativa är dominerande i mitt arbete, är jag inte bunden till ett visst medium. Jag arbetar utifrån ett intersektionellt, queerfeministiskt perspektiv, och utforskar politiska dimensioner av det personliga. Att undersöka blicken, förhållandet mellan att betrakta och att betraktas är av central betydelse för mitt konstnärliga arbete. Jag är särskilt intresserad av synen på socialt diskriminerade kroppar, liksom åsikterna från de som diskrimineras, deras syn på sig själva och de förtryckande mekanismerna.

I min konst, liksom i mitt arbete som nakenmodell undersöker jag strategier för att returnera dessa blickar. Min egen kropp och de sociala förutsättningarna den har används både som ämne och som uttrycksform. Scenen - oavsett om det är i teatern, i teckningssalen eller på gatan - använder jag som en plats för självbestämd synlighet. Jag utmanar fastlagda och bilder tagna förgivet med mina egna, genom att vara tjock utan ursäkter, queer och femme. "

När: 21 mars 2018 19:00 - 21 mars 2018 21:00

Var: Amalthea Bokkafe Kristianstadsgatan 41c / Malmö

Arrangör: Amalthea Bokkafe och Skånes konstförening