Melanie Keen: On Inclusion in the Arts


En föreläsning med Melanie Keen, curator och direktör för Iniva (Institute of International Visual Arts) i London, om hennes erfarenheter av att arbeta strategiskt arbete för att främja inkludering i konstfältet. Inivas mål är att utveckla ett konstprogram som speglar globaliseringens sociala och politiska avtryck, och Keen är bland annat med i styrelsen för British Council’s Visual Arts Advisory Group. Efter föreläsningen, som hålls på engelska, finns det tillfälle att diskutera och ställa frågor.

Eventet genomförs av IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering) i samarbete med Konstfrämjandet Stockholm. Med stöd av Stockholms stad och Grafikens Hus. Ett stort tack till Ulrika Flink.

Föreläsningen hålls på engelska

När: 20 mars 2018 18:00 - 20 mars 2018 19:00

Var: Konstfrämjandet Stockholm Swedenborgsgatan 1 / Stockholm

Arrangör: IDA