100% kvinnokamp


Om hur kvinnor har kunnat ta plats i historien och om de många kamper som bedrivits för kvinnors rättigheter. Visningen utgår från 100% kamp, en utställning om 1900-talets många rättighetskamper, och gör utblickar i andra delar av historien.

Två visningar, med start kl. 18.00 och kl. 19.00.

Evenemanget är kostnadsfritt. Samling i entréhallen.

När: 14 mars 2018 18:00 - 14 mars 2018 19:00

Var: Historiska museet Narvavägen 13-17 / Stockholm

Arrangör: UN Women Sverige och Historiska museet