Autonom marxism, feminism och rörelse


Studiecirkeln börjar med att läsa Tidskriften Autonomi’s sammanfattning av operaismens uppkomst och grundläggande idéer. Både den historiska bakgrunden och de teoretiska grunddragen kommer att beröras mer ingående under cirkelns gång, och inför varje träff delas det föreslagna material.

Träff varannan måndag på Syndikalistiskt Forum med start den 12/3. Cirkeln kräver inga förkunskaper, och vill att fokus ska ligga på diskussion.

  • Historisk uppkomst och grunddrag
  • Moderna texter från (och om) den autonoma kamptraditionen
  • Arbetarperspektiv och teknologins subjektivitet
  • Autonom feminism och det reproduktiva arbetet
  • Klassammansättning och militanta undersökningar
  • Utmaningar och kritik

När: 12 mars 2018 18:00 - 26 mars 2018 20:00

Var: Syndikalistiskt Forum Övre Husargatan 27 / Göteborg

Arrangör: Framåt kamrater