Vernissage Queejna/Queen


Vernissage torsdag 8 mars 18.30 i Stora hallen.

I utställningen Queejna/Queen visar Elin Berge bilder ur de tidigare serierna Suicide Girls (2004) Slöjor (2006), Bara Bröst (2008), och Drottninglandet (2009), samt den helt nyproducerade serien om de kvinnliga jägarna i Predators (2018).

”Queejna/Queen innehåller ett flertal fotografiska arbeten av Elin Berge, som under många år har utforskat grupper av kvinnor som begränsas av allmänhetens stereotypa föreställningar. Genom Berges kamera framstår alla kvinnor som individer i sin egen rätt. Hon ser en möjlighet i kvinnornas eget handlande och styrka, mitt i en verklighet av förtryckande strukturer och belyser hur vi som betraktare, med en mer nyanserad blick, kan se de avbildade personerna utan att döma eller ha förutfattade meningar.”

När: 8 mars 2018 18:30 - 6 maj 2018 20:00

Var: Murberget, Länsmuseet Västernorrland / Härnösand

Arrangör: Murberget