No Taxation Without Representation 2


En uppföljning på arbetsgruppen vi höll förra året baserad på rapporten från Myndigheten för kulturanalys: Kultur av vem? (2015). Under morgonen undersöks årets rapport, Kultur med olika bakgrund, om mångfald och representation i den svenska kultursektorn, särskilt genom frågor om språk och statistiska metoder, hur man mäter framsteg utan statistisk säkerhet, utbildning, och hur man kan bryta igenom kulturen av rädsla. Erik Peurell, en av författarna till rapporten kommer närvara för att svara på frågor tillsammans med representanter från stora kulturinstitutioner. Kaffe och lättare förtäring serveras.

När: 5 mars 2018 09:00 - 5 mars 2018 11:00

Var: Historiska museet Narvavägen 13-17 / Stockholm

Arrangör: CinemAfrica Sweden