Antirasistiskt utbildarnätverk


Amphi vill skapa ett utrymme för personer som rasifieras* som icke-vita som sprider kunskap om intersektionalitet och antirasism genom utbildning eller processledning. I nätverket kommer de under fyra träffar under våren utbyta erfarenheter. Tillsammans hjälps de åt att ta fram hållbara strategier för att lära ut om antirasism.

När: 28 februari 2018 08:30 - 28 februari 2018 10:30

Var: Amphi Produktion Långholmsgatan 21 / Stockholm

Arrangör: Amphi Produktion