Queer reproduktion?


Queer reproduktion? – Intersektionella reflektioner kring genus, sexualitet och släktskapande i HBTQ familjer.

Ulrika Dahl, kulturantropolog och docent i genusvetenskap vid Uppsala Universitet, talar utifrån sitt pågående forskningsprojekt om queera familjer i det samtida Sverige.

Datum: 20/2 Tid: 16-18 Lokal: D4110

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

När: 20 februari 2018 16:00 - 20 februari 2018 18:00

Var: Stockholms universitet Universitetsvägen 10A / Stockholm

Arrangör: Stockholm University