Östersjön - Fredens hav? Säkerhet och samarbete för fred


Östersjön - Fredens hav? Säkerhet och samarbete för fred kring Östersjön

I centrum för detta seminarium står Östersjön ur olika perspektiv. Ulla Klötzer kommer att informera om det upprop för Östersjöns framtid som representanter för freds- och miljörörelser i Finland och Sverige har formulerat. Uppropet ska förhoppningsvis skapa debatt om de hot – militära och miljöförorenande – som är uppenbara och akuta. Hennes budskap är att vi måste samarbeta för att Östersjön ska förbli ett fredens hav.

Kirsti Kolthoff talar om att mellanmänskliga vänskapsband måste stärkas för att öka demokratin i Östersjöländerna, om att bygga fred, stärka solidaritet och mänskliga rättigheter genom samarbete mellan kvinnor i Östersjöländerna.

Medverkande: Ulla Klötzer, aktiv inom Kvinnor för Fred och Kvinnor Mot Atomkraft i Finland

Kirsti Kolthoff, aktiv inom Östersjöfred – Women’s Baltic Peacebuildning Initiative och IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Moderator: Benita Eklund, journalist på Nyhetsmagasinet Syre

Lokal: Palmesalen Fri entré

När: 20 februari 2018 18:00 - 20 februari 2018 21:00

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: Kvinnor för fred