Lajv på sportlovet: Riddarna av Leånien


Vad är lajv?

Riddarna av Leånien är ett lajv för deltagare 10-12 år. Att lajva innebär att tillsammans med andra låtsas vara någon annan någon annanstans. Det kan jämföras med improvisationsteater men har mer fokus på karaktären och utförs utan publik, det handlar mer om deltagarens egen upplevelse än vad en uttrycker utåt. Det kan även kallas organiserad lek och handlar främst om att ha roligt. Riddarna av Leånien är menat som en introduktion till lajvvärlden för unga men vill även sprida ett budskap om att få vara den en är.

Vad handlar lajvet om?

Drottning Irmelin av Leånien har tillkallat sina främsta riddare för att utföra ett viktigt uppdrag. Leånien, ett litet örike mitt i det stora havet har alltid varit fredligt och har aldrig behövt försvara sig mot andra länder eftersom det ligger långt från allt annat. Men nu behöver landet försvara sig mot sig självt. Hat sprider sig mellan Leåniens invånare. Leånierna litar inte längre på varandra och de verkar alla ha glömt den kärlek och gemenskap som en gång rådde i Leånien. Men det finns ett hopp, enligt de gamla leånska legenderna finns magi, en kraft som en kan be om hjälp. Leåniens äldre invånare säger att de känner den i allt men särskilt i elden, i värmen. Det är en kärlekens magi och den är Leåniens sista hopp. Drottningen hoppas att riddarna, de ädlaste av alla leånier med en ritual ska kunna väcka denna magi så att den kan uppfylla alla leånier och skapa fred och kärlek i Leånien innan allt blir kaos.

Välkommen in i fantasin, till det lilla öriket Leånien. Här styr Drottning Irmelin strängt men rättvist och invånarna lever enkla liv. Drottningen har ett antal riddare vars främsta uppgifter är att tämja de drakar som ofta flyger och simmar in mot Leånien men de förväntas också vara ett föredöme för folket och vara redo för att ett yttre hot kan komma.

I fantasin är både drakar och enhörningar en självklarhet och magi kan mycket väl förekomma, om en är värdig att använda den. Du är inbjuden in i fantasin i formen av en av Leåniens riddare under dagen då de ska rädda sitt land med ett ritual.

Information

Var:

I kvartersteaterns lokal 3:e kammaren i kulturkvarteret hallarna. Ingång från Hallarnas innergård, där det står “Dynamo”.

När:

Under sportlovet den 19e, 20e och 21e februari, 13.00-17.00 alla dagar. Det kommer hända precis samma sak varje dag och deltagarna förväntas bara komma en omgång, en skriver i anmälan vilket tillfälle en vill komma på.

Vilka:

Lajvet riktar sig till deltagare som är 10-12 år gamla, vill du anmäla någon som är lite äldre eller yngre kan det diskuteras. Varje omgång behöver minst 10 deltagare för att genomföras.

Hur:

Kom som du är, inga förkunskaper krävs och deltagarna behöver inte förbereda någonting innan. Klädsel är helt valfritt men bekväma kläder i mörka färger rekommenderas. Deltagarna behöver äta lunch innan de anländer och de bör ta med en frukt, macka eller liknande att äta under rasten så att de orkar.

Anmälan:

Skicka ett mejl med;

vilket tillfälle du anmäler till, namn på de som ska anmälas, huruvida jag får ta kort på de som anmäls till min dokumentation av lajvet, deltagarens vårdnadshavares telefonnummer och epostadress samt ev. annan information som arrangören kan behöva veta till leaniensriddare@gmail.com senast den 10e februari. Eventuella frågor kan också skickas till leaninensriddare@gmail.com eller ställas har i evenemanget,

Information om arrangören:

Jag heter Evelina Karlsson och gör Riddarna av Leånien som mitt gymnasiearbete. Jag har under de senaste åren varit aktiv inom lajvhobbyn och arrangerar nu mitt andra lajv. Under lajvet kommer jag spela Drottningens rådgivare som stöttar riddarna i deras uppdrag.

Hur lajvdagen kommer se ut:

Förklaring av vad lajv är och vad just det här lajvet går ut på. Vi övar på saker som vi kommer göra under lajvet Paus innan lajvet där en får äta mellis och göra sig mentalt redo inför lajvet. Lajvet startar och håller på i cirka 2 timmar. Vi pratar om lajvet, vad vi upplevde och om vi lärde oss något som vi kan använda i vanliga livet.

Hoppas vi ses i Leånien!

När: 19 februari 2018 13:00 - 21 februari 2018 17:00

Var: Kvartersteatern, Tunnbindaregatan 37 / Norrköping

Arrangör: Evelina Mys Karlsson