CRIP_sessions #2: Delaktighet och deltagandets strukturer


CRIP_sessions (Critical Research In Process) är en serie av fem studieträffar som c.off anordnar under våren 2018 i samarbete med DOCH, Dans- och cirkushögskolan, och ABF Stockholm. Studieträffarna tar ansats från och arbetar vidare med c.offs publikationer KROPPSFUNKTION – en antologi (2015) och IMPERFEKTA (2017) som möter och undersöker föreställningar om förmågor, rörelser och språk. I studieträffarnas särskilda, men sammanflätande nedslag, ägnar vi oss åt ett kritiskt sökande efter en plats där föreställda tillstånd om (o)förmågor och (o)likheter undersöks, diskuteras och omprövas.

CRIP_sessions #2: Delaktighet och deltagandets strukturer 17 februari kl. 13-16 i c.off/ccap studio, Tekniska högskolan

'Delaktighet' är idag ett buzzword som ofta återupprepas i vår samtid – inte minst inom kulturpolitiken och i resonemang kring kulturens roll i samhället där delaktighet hos medborgare ofta förespråkas. Vilka bakomliggande strukturer ligger bakom samtidens begär efter 'deltagande'? Vad innebär det att vara delaktig i något, på vems villkor och premisser uppnås delaktighet egentligen? Och vad krävs för att skapa en delaktig plats med konsten som redskap – på riktigt?

UPPLÄGG: CRIP_sessions #2 inleds med en föreläsning av Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist – konstkritiker, skribent och sedan 2002 adjunkt i teori vid Fri konst på Akademin Valand, Göteborgs universitet.Föreläsningen utgår från hennes text från sammankomstens litteratur, följt av ett gemensamt samtal och diskussion kring delaktighetsbegreppens komplexa innebörder och utfall. Förbered dig inför sammankomsten genom att välja ut och läsa någon av intervjuerna med Jerome Bel & Jan Ritsema eller Tania Bruguera. Välj sedan ut och skriv ner ett citat från den text du valt, som du anser vara intressant, viktig, tänkvärd, eller problematisk. Ta med dig citatet till sammankomsten – vår efterföljande diskussion kommer att utgå från dessa. I slutet av sammankomsten kommer du uppmanas att ompröva ditt citat på baksidan av ditt papper, och skriva ner någon viktigt, intressant tänkvärt eller problematiskt som du minns eller tar med dig från sammankomstens diskussioner. Som en ansats för en kollektiv dokumentation av sammankomsten, uppmuntrar c.off även alla deltagare att anonymt lämna kvar sitt papper och nedtecknade citat hos oss.

Fri entré, med begränsat antal platser, anmälning. Språk: svenska

LITTERATUR: * Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist ”Är du med eller inte? Om delaktighet i konst” i red. Izabella Borzecka & Elin Grelsson Almestad ”Trådbyggen från utsidan i parallell vändning” 2017, c.off, sid. 35-42.

Välj att läsa och fördjupa dig i någon av följande texter:

  • Jerome Bel & Jan Ritsema ”Deras jobb är inte att dansa utan att se på andra som dansar – om de dansar” i red. Cristina Caprioli och Sven-Olov Wallenstein ”Koreografier” 2008, Raster s. 333-350.

  • Alex Kershaw "An Interview with Tania Bruguera – Immigrant Movement International: Five Years and Counting" i nättidskriften FIELD

Den tryckta litteraturen finns att låna på flertalet bibliotek, både som tryckt exemplar och som tillgängliggjord ljudbok via MTM, köpa genom c.off eller Internetbokhandlar och läsa på plats i LÄSKANT bibliotek på c.off (under uppbyggnad).

När: 17 februari 2018 13:00 - 17 februari 2018 16:00

Var: c.off Körsbärsvägen 9, nb / Stockholm

Arrangör: c.off