Bli medlem och få utbildning i Interfems antirasistiska metoder!


Under våren kommer Interfem att erbjuda medlemmar utbildning. Utbildningarna riktar sig till dig som är medlem och vill lära dig mer om feministiska och antirasistiska motståndsstrategier eller vill bli utbildare i Interfems metoder.

Steg 1 är grundkurs och kräver inga förkunskaper. Steg 2 och 3 är fördjupningar, och dessa kommer vara obligatoriska om du vill kunna ta uppdrag i Interfems namn. Utbildningarna är kostnadsfria för Interfems medlemmar. Steg 1 kommer att hållas i februari i Stockholm. Steg 2 kommer att hållas i mars i Göteborg. Interfem betalar resor för dig som bor på annan ort.

När: 17 februari 2018 09:30 - 18 mars 2018 16:00

Var: Interfem / Flera orter

Arrangör: Interfem