Sincerely Solo • En DJ-föreställning


SINCERELY SOLO Helena Engberg & PotatoPotato

En DJ-föreställning om rätten att leva som singel i synk och offbeat.

Tillsammans med teatergruppen PotatoPotato ger Helena Engberg singeln en fristad i en mix av känslor, relationsnormer, puls, trygghet och sårbarhet. I synk och offbeat undersöks singelskapet såväl praktiskt och emotionellt som politiskt och personligt.

Sverige är det land i världen som har flest ensamhushåll. Denna siffra har stigit i takt med att kvinnan fått en starkare ställning, egen inkomst och rätt till barnomsorg. Sedan 2016 har ensamstående kvinnor enligt lag rätt till assisterad befruktning genom den svenska sjukvården. Men samtidigt som samhället är fullt av både de som lever ensamstående och i olika kollektiva alternativ äger tvåsamhetsnormen tillvaron.

Den som inte ingår i ett par tvingas ständigt förhålla sig till sin avvikelse, medan dejtingindustrin gör kommers av längtan efter samhörighet. I Sincerely Solo sätter PotatoPotato singeln som subjekt i rummet och fyller det med hennes historia. Är hon fri? Är hon ensam? Är hon en vara, fast hon inte kan ägas? Är det ett val eller är det att vara bortvald?

När: 16 februari 2018 19:00 - 16 februari 2018 21:00

Var: Kulturens hus Luleå Skeppsbrogatan 17 / Luleå

Arrangör: PotatoPotato Scenkonst och Kulturens hus Luleå