Accessing Utopia: panelsamtal om aktivism


Accessing Utopia: panelsamtal om aktivism i utställningen Tredje rummet.

Panelsamtalet sker på svenska och filmas. Kom i god tid då dörrarna stängs kl 16.50.

Accessing Utopia (2017) är Bathutäs senaste verk som just nu visas i utställningen Tredje rummet. Den cirkulära installationen med fem monitorer visar intervjuer med unga svenska aktivister som varit drivande inom organisationer vilka på olika sätt arbetat för större social jämlikhet och mot rasismens olika uttryck i samhället.

Bathutä presenterar ett panelsamtal där några av aktivisterna som intervjuas i Accessing Utopia deltar, och utvecklar två centrala frågeställningar som lyfts i verket:

Paneldeltagare: Angelica Andersson, Emma Dominguez, Araia Ghirmai Sebhatu, Samuel Girma, Nachla Libre, Ailin Moaf Mirlashari, Rashid Musa.

Samtalet modereras av Edda Manga (Mångkulturellt centrum) och Ove Sernhede (Göteborgs universitet).

Bathutä är ett konstnärligt forskningssamarbete mellan René León-Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum och Behzad Khosravi-Noori, konstnär och forskare (PhD) vid Konstfack.

När: 16 februari 2018 17:00 - 16 februari 2018 19:00

Var: Botkyrka Konsthall Tumba torg 105 / Botkyrka

Arrangör: Botkyrka Konsthall