Queeretikett och Folkrätt


En samtalsserie om den diskriminering som HBTQI-personer möter i offentliga rum arrangerade av Etnografiska Museet och Queer Amnesty Stockholm.

Mot bakgrund av Etnografiska museets utställning om Playground som handlar om normer och rätten att vara sig själv genomför en serie samtal om den diskriminering som HBTQI-personer erfar i mötet med olika myndigheter i vardagen.

Samtalen sker vid tre tillfällen på Etnografiska museet och föregås av en visning av utställningen Playground.

Kl 14.30 Samling i entrén på Etnografiska museet för visning av Playground Kl 15.30 Samtal med Ofelia Karis från Queer Amnesty Stockholm och Juliet Atto från Black Queers Sweden

När: 15 februari 2018 14:30 - 15 februari 2018 16:30

Var: Etnografiska museet Djurgårdsbrunnsvägen 34 / Stockholm

Arrangör: Queer Amnesty Stockholm